Ik kan niet slapen.......

Er zijn ontzettend veel kinderen die niet in slaap kunnen komen en toch heel moe zijn. Dit komt door de vele indrukken tijdens de dag.  Onze kinderen groeien op in een steeds complexer wordende maatschappij met zoveel prikkels, er is nooit eerder een generatie geweest die zo sterk zelf moet leren filteren. Informatie komt continu op kinderen af, en ’s avonds bij het naar bed gaan is dit niet verwerkt.

Van onze kinderen wordt ook cognitief erg veel verwacht, terwijl er steeds minder ruimte komt voor bewegen. Kent u het fight or flight response? Als er gevaar dreigt reageert het lichaam door een dosis adrenaline af te scheiden. Hierdoor is het lichaam in staat adekwaat te handelen, de pupillen vernauwen zich, bloed stroomt naar de ledematen, deze twee voorbeelden maken al duidelijk dat een fysieke reactie gewenst is. Dat was ook altijd zo, onze voorouders zagen bijvoorbeeld gevaar in de vorm van een wild dier of de vijand en een reactie was: vluchten of vechten. Voor beiden heb je de adrenaline nodig.

Maar wat gebeurt er nu: het kind schrikt, bijvoorbeeld door een onverwachte toets, of de juf die boos is, er is spanning. Maar wegrennen of vechten wordt niet als een acceptabele reactie gezien. Maar de adrenaline wordt wel afgescheiden en die stof (het is een hormoon) blijft in de bloedbaan. Dat maakt vervolgens onrustig en angstig.

Dit zijn twee redenen waarom kinderen van allerlei leeftijden niet kunnen slapen.

Hier is een oefening voor het reguleren van adrenaline in de bloedbaan, het werkt heel kalmerend. Doe dit voor het naar bed gaan:
Lig op je rug, armen op schouderhoogte.
Knieen zijn gebogen, voeten staan op de grond.
Laat met de uitademing de knieen naar rechts gaan en draai je hoofd naar links
Laat met de inademing de knieen weer in het midden komen en het hoofd ook
Laat met je uitademing de knieen naar links gaan en het hoofd naar rechts
En blijf dit een paar keer herhalen. Let erop dat uw kind rustig beweegt.

Tips rondom naar bed gaan:
Laat uw kind geen tv kijken vlak voor bedtijd, maar zet rustige muziek op en doe een spelletje of lees voor (oudere kinderen ook!)

Steek een geurkaarsje of beter nog  een olie brander aan (lavendel werkt heel kalmerend)

Doe de oefening zoals hierboven beschreven in de pyama, na het tandenpoetsen zodat uw kind direct naar bed kan gaan

In bed herhaal een positieve affirmatie: “ik ben rustig en kalm” of “ik ben ontspannen en veilig” geef uw kind een paar voorbeelden en laat het dan zelf formuleren.
Met een kleurpotlood schrijf de affirmatie op een kaartje leg het onder het hoofdkussen.
De cd van kidsyoga de sprookjestuin kan helpen bij het slapen gaan

Copyright kidsyoga-Femmy Brug